Telefonní spojení:

Tel.: 516 439 513 (veverky a jídelna)

Tel.: 739 395 030 (stravování)

 

Pověřenec GDPR - Ing. David Lacina

Tel: 605 851 345

Napište nám:

E-mail: info@msbukovinka.cz

 

Pověřenec GDPR - Ing. David Lacina

E-mail: gdpr@dsotisnovsko.czNebo využijte nás kontaktní formulář:

Jméno a příjmení: *
E-mailová adresa *
Telefonní číslo: *
+420
Hledat
  Vás dotaz: *
  Odeslat

  Telefonní spojení:

  Tel.: 516 439 513 (veverky a jídelna)

  Tel.: 739 395 030 (stravování)

   

  Pověřenec GDPR - Ing. David Lacina

  Tel: 605 851 345

  Napište nám:

  E-mail: info@msbukovinka.cz

   

  Pověřenec GDPR - Ing. David Lacina

  E-mail: gdpr@dsotisnovsko.cz  Nebo využijte nás kontaktní formulář:

  Jméno a příjmení: *
  E-mailová adresa *
  Telefonní číslo: *
  +420
  Hledat
   Vás dotaz: *
   Odeslat

   Stravování

   Stravování se řídí výživovými normami, které jsou stanoveny v příloze č.1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.

   Strávníci

   Strávníky jsou děti mateřské školy, zaměstnanci.

   Přihláška ke stravování

   Před započetím stravování ve školní jídelně obdrží rodiče přihlášku ke stravování. Řádně vyplněnou a rodiči podepsanou přihlášku je nutno obratem odevzdat vedoucí školní jídelny. Svým podpisem na přihlášce se rodiče zavazují plnit všechny povinnosti vyplývající z účasti ve školním stravování.

   Placení stravného a školného

   Při zahájení stravování a každý nový školní rok zaplatí strávníci zálohu na stravování. Dále platí zpětně konzumace inkasem na účet mateřské školy (do 15. dne v měsíci). Vyúčtování stravného je vždy vyvěšeno na nástěnce cca 3 dny před dnem splatnosti. Vyrovnání přeplatků probíhá na konci docházky do MŠ na nahlášený účet.

   Výše stravného

   Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování upravuje zařazení dětí do kategorií podle věku a výši finančních normativů na nákup potravin.

    

   věkové skupiny pro děti MŠ jsou:

   3 - 6 let

   7- 10 let

    

   Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni vždy na dobu školního roku (září - srpen), ve kterém dosahují příslušného věku. Znamená to, že pokud dítě MŠ dosáhne ve školním roce 7 let věku, finanční normativ bude stanoven ve věkové skupině 7 - 10 let.

   Ceny stravného věková skupina  3 - 6 let
    

    přesnídávka  10,- Kč
    oběd  28,- Kč
    svačina    9,- Kč
    celkem  47,- Kč

    

   cena stravného = cena potravin

   Ceny stravného věková skupina  7 - 10 let
    

    přesnídávka  11,- Kč
    oběd  31,- Kč
    svačina  10,- Kč
    celkem  52,- Kč

    

   cena stravného = cena potravin

   Doba výdeje obědů

   Doba výdeje obědů pro děti a zaměstnance školy je od 11:30 do 12:30 hodin. Výdej obědů pro rodiče nemocných dětí (nárok pouze první den nemoci) je od 11:00 do 11:30 hodin. Rodiče si přinesou na stravu vlastní nosič!

   Odhlašování stravy

   Odhlašování stravy se provádí den předem, zapsáním do omluvného listu umístěného na skříňce v šatně dětí nebo prostřednictvím aplikace Naše MŠ v čase od 7:00 do 17:00 hodin.

    

   Pouze v pondělí lze omluvit děti ze stravování na ten den a to ráno v době od 6.30 do 7.15 hodin.

   Další sdělení

   dle zákona č.561/2005 Sb., školský zákon může ředitel mateřské školy rozhodnout o ukončení stravování v mateřské škole, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a pokud nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady. Zákonný zástupce musí být písemně upozorněn.


   Veškeré informace o stravování a platbách za stravné podá vedoucí školní jídelny.